Koostööpartnerile

Psühhoteraapia keskus Heaolu teeb koostööd erinevate haridusasutuste, lasteaedade, linnaosavalitsuste ja muude allasutustega, et ennetada ja lahendada vaimse tervise probleeme. Psühhoteraapia keskus Heaolu teenused on suunatud lasteaialastele, kooliealistele lastele, nendega tegelevatele töötajatele, töökollektiividele, lastevanematele, omavalitsustele, noortega tegelevatele organisatsioonidele ja noorteühendustele ning kõigile teistele kelle töökeskkonnas on väärtuseks vaimse tervise hoidmine. 

 

Heaolu keskus pakub koostöö võimalust:

ärksameelsus/teadveloleku ehk mindfulness koolitusi või tunde kõikidele kooliastmetele ja ka õpetajatele, lasteaiarühmadele ja kasvatajatele; 

loovteraapia tunde kõikidele kooliastmetele kunstitundide asemel ,lasteaiarühmadele ja kasvatajatele, individuaalselt või gruppides;

enesehinnangu treeningu kursust gümnaasiumiõpilastele, õpetajatele ja teistele huvilistele, mis annab enesekindlust ning tõstab inimese teadlikkust adekvaatsemast enese- ja maailmapildist, mille tulemusena saab inimene teha teadlikumaid valikuid elus.

 info- või teematunde psühholoogia, stressijuhtimise, vaimsete probleemide teemadel (täpsem teema kokkuleppel)

nõustamisteenust ja psühhoteraapia teenust koolipersonalile, kasvatusasutustele, õpilastele ja lastevanematele

juhtumipõhist sekkumist ja lahendust koolikiusamise, käitumishäiretega õpilase jms korral koolides,lasteaedades kus puudub asutusesisena resurss (nt tugipersonali puudus) selle jaoks

viib läbi ennetavaid teematunde vaimsete häiretega seotud teemadel.