Leinateraapia

 Lein on protsess, mitte seisund.

Leinanõustamine aitab läbida leina ülesanded hiljutise kaotuse korral, et leinaja kohaneks kaotusega paremini. Leinateraapia aitab identifitseerida ja lahendada separatsioonikonfliktid, mis takistavad leinaülesannetega toimetulekut inimesel, kellel on komplitseeritud lein (pikaleveninud, hilinenud, liialdatud, maskeeritud (somaatilised või käitumuslikud sümptomid) leina puhul.

Leina korral  tegeletakse kaotuse aktualiseerimisega, identifitseeritakse ja kogetase läbi tunded (viha, süütunne, ärevus, abitus, kurbus) turvalisel viisil.  Terapeut vajadusel hindab ja aitab kliendil parandada sotsiaalseid suhteid.  Tegeletakse hirmuunenägudega, psühhosomaatiliste kaebustega, sõltuvusainete tarvitamisega jms.