Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogi konsultatsioonile

ootame kõiki, kes tunnevad, et neil on suhtlemis- ja kontaktiprobleem, kohanemisraskused, meeleoluhäired (nt depressioon, ärevus), mõni muu psüühikahäire, stress, peres või lähitutvuskonnas on toimunud traumaatiline sündmus, psühhosomaatilisi sümptome, ärevus ja stress seoses enesepildiga, ebakindlus iseenda suhtes, soov saada teadlikumat enesepilti, eluperioodil palju ebaõnnestumisi või negatiivseid sündmusi juhtunud, soov saada teadlikumaks enesest.

Kasvatusnõustamise 

eesmärgiks on pakkuda vanematele tuge lapse kasvatamisel ja aidata vanemal paremini mõista last ja tema käitumist. Kasvatusnõustamises on vanemal võimalik aru pidada oma lapse käitumise üle ja kaaluda koos kasvatus­nõustajaga erinevate kasvatusvõtete plusse ja miinuseid konkreetses olukorras. Abi võib tulla küsima kui vanem jääb hätta näiteks lapse käitumise reguleerimisega, mõne konkreetse käitumis­probleemiga või uute oskuste õpetamisega, või ka siis kui lapsel on tekkinud raskusi koolis või lasteaias. Samuti kui pereelus toimub suuri muudatusi – kolimine, pere koosseisu muutus (kellegi lahkumine või juurde tulek), elukorralduse muutused (ema tööleminek) jne. Kasvatusnõustamisele on esimesel korral oodatud vanem(ad) ilma lapseta, lapse edaspidise võimaliku kaasamise üle arutatakse esimesel kohtumisel.

Perenõustamine 

on vestluse vormis vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine, perekonna terve funktsioneerimise toetamine, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamine, põlvkondade vaheliste suhete toetamine. Paarinõustamine on üks lähenemine, vestlus on abiks paari vahel ühise keele leidmisel, konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes raskuste ületamisel.